„Loc de mai bine este” – interviu cu președintele raionului Orhei, Vasile Adașan

0
152

 

Întâi ne exprimăm mulțumirea că apreciați transparența din cadrul CR Orhei. Sunteți deschis față de presă.

Acum, la începutul demarării mandatului Dumneavoastră de președinte al raionului, am dori să aflăm care e situația social-economică la moment în teritoriu?

– Situația social-economică, în genere, a Republicii Moldova este destul de vulnerabilă și trebuie să constatăm că nici raionul Orhei nu este o oază separată al unei economii puternice. Cu toate acestea, în ultimii ani se observă o tendință a investitorilor de a veni în raionul și municipiul Orhei, datorită apropierii relative de capitală, dar și a infrastructurii care se reabilitează în raionul Orhei cu pași mult mai pronunțați decât în alte zone. Sunt sigur că loc pentru mai bine există, dar o adevărată îmbunătățire a situației depinde și de puterea centrală a țării. Aceasta este posibil doar în condiția în care guvernarea sau următoarele guvernări își vor dori, cu adevărat, o consolidare a forțelor în lupta cu corupția și se va depune efort pentru asigurarea procesului de dezvoltare durabilă a întregii țări. Ce ține nemijlocit de raionul Orhei, vom depune maxim efort pentru a dezvolta ceea ce avem în prezent, asigurând o disponibilitate totală din partea APL pentru a susține și a consolida sectorul economic.

-Aveți trasate niște obiective concrete spre a transpune în viață inițiativa de acum 2 ani a predecesorului Dumneavoastră, Dinu Țurcanu, de-a transforma raionul Orhei în unul de vis?

– Cu siguranță, fiecare cetățean responsabil își dorește ca țara sa, raionul sau localitatea în care trăiește să devină mai dezvoltată și mai consolidată din punct de vedere economic, social, administrativ și, nu în ultimul rând, să dispună de o infrastructură decentă, de locuri de muncă bine-plătite și de o perspectivă de dezvoltare continuă.  Exact asta își dorește și actuala conducere a raionului Orhei. Conștientizez faptul că nu este un proces de o zi sau o lună, dar transformarea raionului Orhei într-un raion „de vis” este posibilă! Acest proces depinde mult de implicarea și viziunea conducerii raionului și a localităților din raion, dar trebuie să recunoaștem că este importantă și implicarea tuturor actorilor comunitari: începând de la consilierii raionali și locali, agenți economici și terminând cu fiecare cetățean în parte. Doar prin consolidarea eforturilor este realizabil acest obiectiv necesar.

– Ați dovedit să luați cunoștință cu starea de lucruri din teritoriu și să găsiți principii de conlucrare cu primarii, majoritatea fără experiențe în administrarea publică?

– Potrivit Legii 436 privind administraţia publică locală, raporturile dintre autorităţi au la bază principiile autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor comune. Doar experiența primarilor nu cred că poate fi un indiciu al profesionalismului acestora. Depinde mult de atitudine și dorință. Trebuie de menționat că deja am reușit să avem unele ședințe comune în cadrul cărora s-au identificat câteva probleme care sper să fie soluționate în timpul cât mai apropiat, dar acest fapt este posibil doar prin mobilizarea tuturor forțelor, inclusiv decizionale, atât de nivelul I, cât și II.

-Vorbind de conlucrare, se pare că aceasta șovăie cu serviciile deconcentrate. Am fost mirați că la mitingul de comemorare din 2 martie a fost prezentă doar administrația Direcției Situații Excepțională?

– Faptul că unii reprezentanți ai serviciilor desconcentrate au evitat participarea la mitingul de comemorare a eroilor căzuți pentru apărarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, este regretabil. Pentru mine, personal, tot a fost o mirare, dar în discuțiile cu unii veterani am observat și o furie interpretată drept trădare din partea „marilor șefi”, care au evitat să participe la ceremonia de comemorare a eroilor naționali din 2 martie curent. Participarea la asemenea evenimente sunt  benevole, iar participarea la un eveniment ca cel din 2 martie presupune mai mult o Datorie Morală, cel puțin din partea funcționarilor și ai demnitarilor publici, care conduc instituții publice de nivel raional.

– Suntem martorii unui experiment administrativ promovat de Guvern. Domeniile Sănătate, Asistența Socială, Educație sunt trecute direct în subordinea ministerelor de resort. Adică se pare că au rămas mai puține griji pentru administrația publică de nivelul II. Aceasta trecere nu-i problematică?

– Aceasta trecere afectează mult cetățeanul de rând, iar soarta cetățeanului nu cred că trebuie să fie un obiect al „experimentelor administrative”. Zilnic se adresează zeci de cetățeni care se confruntă cu diverse neclarități atât în activitatea fostei Direcții de Asistență Socială, cât și a altor foste subdiviziuni din cadrul CRO.

Trebuie de menționat că toate aceste Decizii, care și le-a asumat actuala Guvernare, au fost criticate dur în procesul dezbaterilor publice și, până la moment, au doar efecte negative pentru cetățenii de rând ai Republicii Moldova. Paradoxul mare este că până în prezent problemele dificile, care apar, sunt pasate pe umerii Consiliilor Raionale, chiar dacă – teoretic, gestionarea acestor instituții/subdiviziuni și-a asumat-o Administrația Publică Centrală.

– Avem multe semnale critice despre valorificarea abuzivă a banului public, repartizat de CR Orhei. E vorba de lucrările de proastă calitate la liceul „Onisifor Ghibu”. Iar de la întreprinderea municipală de construcții a CR Orhei, în genere, chiar de pe cont s-au sustras un milion 200 mii lei, spun angajați, care au rămas fără salariu. Ce întreprinde spre a pune la punct făptașii? Audit intern, apel către inspecția financiară, demers la procuratură?

– Vreau să vă informez că întreprinderea municipală de construcții este doar fondată de către Consiliul Raional Orhei, dar fiind la autogestiune, administrația acesteia și-a asumat toate procesele de gestionare a întreprinderii. Conform legii, fondatorul (CRO) nu are dreptul să intervină în activitatea operativă a întreprinderii. Cu toate acestea, administrația CRO a creat o Comisie specială de inventariere,  care inclusiv notează/documentează toate neconcordanțele, adunându-le într-un raport care, într-un final, va servi drept bază pentru ulterioarele măsuri necesare de întreprins (respectând Legea și toți pașii legali).

Ce ține de situația menționată de către Dvs. la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, vreau să vă anunț că lucrările nu vor fi luate în primire, dacă acestea nu vor corespunde celui mai înalt nivel de executare. Contractul cu firma care execută lucrările va expira în luna mai 2024, iar pentru a preveni careva situații neplăcute, Primăria Municipiului Orhei, recent, a creat o Comisie care are menire de a monitoriza procesul de executare a lucrărilor, dar și de a interveni acolo unde este cazul.

– Poate e cazul de revenit la executarea celor 2 decizii cu măsuri anticorupție de lungă durată, elaborate de CR Orhei până la 2019, care n-au fost abrogate?

– Orice inițiativă, care are drept scop lupta cu fenomenul corupției, este binevenită și va fi mereu susținută de mine personal, dar trebuie să recunosc că nu am știut până în prezent de asemenea Decizii ale Consiliului Raional Orhei și, respectiv, nici despre etapa la care se află implementarea acestora. Cu siguranță, vor fi analizate și propuse spre actualizare, deoarece fenomenul corupției este unul distrugător pentru societate, iar obiectivele pe care mi le-am trasat din start sunt de a consolida și de a dezvolta comunitatea.

– Ce surse suplimentare de finanțare a bugetului ați determinat pentru 2024 și dacă sunteți motivați să accesați proiecte europene?

– Bineînțeles că echipa Consiliului Raional Orhei depune efort semnificativ în identificarea și atragerea surselor financiare suplimentare care ar permite realizarea noilor proiecte în satele și comunele noastre. Îndeosebi aș vrea să menționez activitatea Direcției Economie și Politici Investiționale care zilnic cercetează oportunitățile care se ivesc, dar trebuie de conștientizat și faptul că elaborarea proiectelor și aplicarea este ca o loterie care poate să aducă doar experiență. Cu toate acestea, noi nu renunțăm și insistăm să ne consolidăm eforturile în această direcție.

Mizăm mult pe atragerea investițiilor din afară, deoarece practica arată că actualul Guvern este foarte rezervat în ceea ce privește susținerea instituțiilor publice din raionul Orhei – respectiv a cetățenilor care cu nimic nu merită a fi discriminați.

Unul din cele mai recente exemple este cel de la Spitalul Raional Orhei, unde, datorită Consiliului Raional Orhei, pe banii obținuți pe baza unui proiect transfrontalier, a fost procurat un dispozitiv medical necesar și destul de costisitor, ca până la urmă acesta să nu fie recepționat cu titlu GRATUIT de către instituția medico-sanitară.

Din spusele unor angajați din cadru administrației Spitalului Raional Orhei, însuși la ordinul Ministerului – în gestiunea căruia a trecut Spitalul raional – nu se acceptă recepționarea AUTOCLAVEI – destinate sterilizării instrumentelor medicale.

Consider că prin acest exemplu uluitor, am reușit să vă descriu întreaga abordare de care se bucură cetățenii raionului Orhei din partea actualei guvernări, precum și felul în care sunt tratate inițiativele noastre menite să ajute comunitatea.

– Se vor restabili Acordurile de colaborare cu Consiliile Județene de peste Prut ori considerați că aceasta nu-i o oportunitate?

– Din câte cunosc, nici un acord de cooperare cu Unitățile Teritorial Administrative din România sau alte țări, semnate până în prezent, nu au fost denunțate.

Cumva epidemia globală din 2019 a oprit din vizitele de schimb de experiență, care erau tradiționale în trecut, dar acestea cred că vor fi reluate la prima ocazie rezonabilă.

Consider că        Acordurile de colaborare cu diverși parteneri externi, fie din est sau vest, reprezintă o oportunitate care trebuie să existe nu doar pe foaie. Din acest motiv, Consiliul Raional Orhei va continua să identifice noi parteneri strategici cu care își propune să dezvolte niște relații de consolidare și valorificare atât a potențialului cultural, economic, cât și uman.

– Cum colaborați cu Guvernul actual?

– Din păcate, trebuie să recunoaștem că actualul Executiv își asumă mai multe Decizii fără a consulta opinia APL de nivelul I și II, iar atunci când un membru/reprezentant al Guvernului are vreo întâlnire în raza raionului Orhei și o stabilește chiar în incinta Inspectoratului de Poliție, care este o instituție cu statut special, cred că este o provocare de a nu respecta statutul instituției publice ale cărei obiective principale sunt departe de a face politică sau administrație publică. Drept exemplu este ultima ședință de acest gen organizată de Ministerul Mediului la care au fost invitați mai mulți actori comunitari, inclusiv reprezentanții APL. Consider că asemenea abordări devin un baraj în asigurarea unei cooperări fructuoase dintre CRO și Guvern, ceea ce lucrează direct și indirect în detrimentul cetățeanului.

– De ziua Comemorării și Recunoștinței era planificată inaugurarea unei Răstignire a eroilor căzuți la Nistru tocmai în Valea Lupului de la Vîșcăuți. Ați primit vreun deviz de cheltuieli despre gestiunea celor 35 000 lei ai CR Orhei pentru cruce?

– CR Orhei salută realizarea acestui monument important pentru consolidarea patriotismului în rândul cetățenilor, chiar a și alocat 30 de mii lei drept suport pentru proiectarea monumentului, dar, din motiv că acești bani nu au fost valorificați la timp, pe parcursul anului 2023, aceștia, automat, s-au întors în bugetul CRO. Nu excludem faptul că pe parcurs, în baza demersurilor din partea Primăriei Vîșcăuți, CRO va re-aloca un nou suport financiar în acest sens, doar că va fi necesară din nou susținerea Consilierilor raionali, pentru că procedura presupune votul din cadrul ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului.

Sper că, în caz de necesitate, echipa de Consilieri raionali va susține în unanimitate acest proiect, deoarece este important ca aleșii poporului să demonstreze o solidaritate cu alegătorii săi și să păstreze în amintire eroismul demonstrat de concetățenii noștri pe câmpul de luptă, unde, mai presus decât viața personală, a fost Patria.

– Cum vor fi gestionați banii din Fondul Rutier alocați pentru r-ul Orhei.

– La moment, deja sunt peste 20 de Demersuri din partea Primăriilor localităților din raionul Orhei, dar aceste Demersuri trebuie, mai întâi, să fie analizate de către Comisia creată, ceea ce se întâmplă în prezent, ca mai apoi, în baza concluziilor asumate de către membrii Comisiei, să se prezinte Consilierilor un plan de acțiuni și o listă de propuneri care vor trebui să treacă procedura de Vot din partea Consilierilor raionali.

Repartizarea banilor din Fondul Rutier este o prerogativă a Consiliului Raional și, de regulă, această procedură se efectuează ținând cont de principiul prioritar.

Vă asigur că, dacă Fondul Rutier ar fi nelimitat, atunci fiecare potecă ar fi asfaltată și nimeni nu va fi în situația să facă o alegere dintre drumul „X” sau „Y”.

– Care-i situația cu școala internat din Orhei, deoarece deciziile precedente ale CR Orhei, referitor la repartizarea terenurilor, nu se execută?

– Din câte cunoașteți, școala-internat din Orhei a fost lichidată de către Ministerul Educației, iar bunurile imobile – inclusiv terenurile aferente, au fost transmise în gestiunea Consiliului Raional Orhei. Fosta conducere a raionului a inițiat o procedură de înstrăinare a clădirilor și terenurilor aferente pentru a le salva de la deteriorarea cauzată de timp și pentru a aduce noi surse financiare în bugetul raional, dar Decizia Consiliului Raional de atunci a fost notificată de Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat și se află acum pe masa judecătorilor care urmează să se expună dacă a fost o Decizie asumată cu respectarea Legii sau a fost o Decizie votată cu nerespectarea procedurii care ar legaliza decizia de înstrăinare a obiectului. Pentru mine personal, atât în calitate de cetățean, cât și în calitate de Președinte al Raionului Orhei, ar fi îmbucurător faptul dacă fosta Școală de internat va prinde o nouă viață și va deveni un centru care ar vitaliza întreaga zonă – atât în calitate de proprietate a Statului (CRO), cât și în calitate de obiect al unui contract de parteneriat public privat sau chiar și privat în urma unei licitații desfășurate cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de Lege.

Procesele naturale nu pot fi evitate, iar economia de piață presupune atât riscuri, cât și atragerea de noi parteneri, investitori…. crearea oportunităților și multe altele care ar îmbunătăți real viața oamenilor. Edificii avem destule – trebuie să ne gândim și la posturi de muncă bine plătite, la familii care se despart în goana unui post de muncă și la multe aspecte care sunt actuale decât emoțiile și ambițiile.

– Ce activități importante programează în timpul apropiat CR Orhei și care-i provocarea principală a momentului pentru APL?

– Fiecare zi este o provocare pentru Administrația Publică Locală, fie că este Consiliul Raional Orhei, fie că este cea mai mică primărie din raion. Lucrul administrativ în sine este activitatea de bază și cea mai importantă, care presupune responsabilitate, deoarece, precum am mai menționat, suntem responsabili pentru cetățeanul care ne-a delegat să îi reprezentăm interesele, dar nu să ne batem la ordinul „partidelor” sau pentru a ne crea imagine în culori pozitive.

Consiliul Raional Orhei atrage o atenție sporită la nevoile cetățenilor și asta se demonstrează prin deplasările în teritoriu ale căror obiectiv este identificarea problemelor cu care se confruntă localitățile noastre, ca în urma efectuării unor analize să se depună tot efortul spre soluționare. Suntem mereu preocupați de identificarea resurselor financiare, care sunt necesare pentru soluționarea acestor probleme și, chiar dacă la moment suntem limitați în bani, conștientizăm necesitatea de a atrage fonduri extrabugetare, fie prin aplicare la diferite proiecte internaționale, fie de la donatori sau parteneri de dezvoltare.

– Vă mulțumim pentru un dialog sincer, competent și realizări în administrația publică.

A interviat V. ROMAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.